رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی روش های نوین ارزیابی عملکرد در تاریخ پنج‌شنبه ۸ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
پنج‌شنبه ۸ آذر

کارگاه آموزشی روش های نوین ارزیابی عملکرد

 • ۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • تهران
 • مدیریت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات تکمیلی


مخاطبین دوره:

 • کارشناسان، سرپرستان و مدیران منابع انسانی می باشند.
 • طبق تجربیات گذشته، حضور مدیران ارشد و مدیران عامل برای آشنایی با رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد بسیار موثر بوده است.

 

محتوای دوره:

 • تمامی مباحث ارائه شده در این کارگاه برگرفته از رویکردهای نوین شرکت های برتر دنیا می باشد.

 

اهداف دوره:

 • آشنایی و تمرین برای استقرار سیستم ارزیابی عملکرد - مدیریت عملکرد در شرکت ها
 • آشنایی با رویکردهای مختلف در شرکت هایی که نماینده آنها در کارگاه آموزشی حضور دارند (بنچ مارک داخلی)
 • استفاده از تجربیات شرکت کنندگان دوره (همفکری)

 

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با روش هدف گذاری شرکت OKR) Google)
 • آشنایی با توافق نامه عملکرد مورد استفاده در شرکت Performance Agreement) Adobe)
 • آشنایی با روش ارزیابی عملکرد 360 درجه
 • آشنایی با اصول تدوین KPI
 • آشنایی با روش های شاخص گزاری مبتنی بر رفتار و شایستگی Behavioral Competency

مدرس دوره

مجید منوچهری
مجید منوچهری
مدیر ارزیابی عملکرد شرکت علی بابا

زمان‌بندی

عنوانشروعپایان
Performance Evaluation۸:۳۰۹:۰۰
Performance Appraisal vs Performance Management۹:۰۰۹:۳۰
Performance Conversation۹:۳۰۱۰:۰۰
Break Time۱۰:۰۰۱۰:۱۵
KPI۱۰:۱۵۱۱:۴۵
Performance Agreement۱۱:۴۵۱۲:۴۵
Launch Time۱۲:۴۵۱۳:۳۰
OKR۱۳:۳۰۱۴:۴۵
Break Time۱۴:۴۵۱۵:۰۰
360Degree Feedback۱۵:۰۰۱۶:۰۰
Competency Based Performance۱۶:۰۰۱۷:۰۰

آدرس: تهران تهران، طرشت، خیابان شهید تیموری، پژوهشکده انرژی دانشگاه شریف، باشگاه کارآفرینی تیوان