رویداد به پایان رسیده است!
دوره برنامه نویسی موبایل "اندروید" در تاریخدوشنبه ۲۳ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره برنامه نویسی موبایل "اندروید"

شروع:
سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۳۰
دوره برنامه نویسی موبایل "اندروید"
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:مشهد بلوار فردوسی، چهارراه مهدی، مهدی 3، پلاک 24