معماری اطلاعات ۲۰۱۶

شروع رویداد
شنبه ۸ اسفند ۹۴ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۸ اسفند ۹۴ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / تجربه کاربری
اضافه به تقویم
معماری اطلاعات ۲۰۱۶
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

رویداد روز جهانی معماری اطلاعات در ۳۷ کشور و ۷۲ رویداد برگزار خواهد شد

آدرس:تهران مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا