اولین مسابقه برنامه‌نویسی دانش آموزی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۲۵ آذر ۹۵ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۵ آذر ۹۵ ۱۳:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / برنامه نویسی
اضافه به تقویم
اولین مسابقه برنامه‌نویسی دانش آموزی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان دانشگاه اصفهان، سایت مرکزی