دومین مسابقه برنامه‌نویسی دانش آموزی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۹۵ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۹۵ ۱۳:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / برنامه نویسی
اضافه به تقویم
دومین مسابقه برنامه‌نویسی دانش آموزی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

شرایط و قوانین در: http://sace.ui.ac.ir/icup

آدرس:اصفهان دانشگاه اصفهان، سایت مرکزی