رویداد به پایان رسیده است!
همایش رایگان ایده تا اختراع در تاریخ شنبه ۱۶ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همایش رایگان ایده تا اختراع

شروع:
شنبه ۱۶ آذر ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
شنبه ۱۶ آذر ۹۸ ۱۵:۰۰
همایش رایگان ایده تا اختراع
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران تهران رسالت - هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی مکانیک