رویداد به پایان رسیده است!
شیمی و مهندسی شیمی در تاریخچهارشنبه ۱ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

شیمی و مهندسی شیمی

شروع:
چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷ ۱۸:۰۰
شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

برگزارکننده

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

www.istt.ir

حامیان رویداد 45

شرکت پالایش نفت اصفهان

شرکت پالایش نفت اصفهان

www.eorc.ir

مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

www.karafarini.iut.ac.ir

تیم اجرایی

شرکت سنجش و دانش آیریک

شرکت سنجش و دانش آیریک

www.sdiric.ir

آدرس:اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده منابع طبیعی- سالن آمفی تئاتر