رویداد به پایان رسیده است!
ایده تاب در تاریخچهارشنبه ۵ خردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ایده تاب

شروع:
دوشنبه ۳ خرداد ۹۵ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۵ خرداد ۹۵ ۱۳:۰۰
ایده تاب
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

شركت‌كنندگان بايد ايده خود را هنگام ثبت نام براي تيم برگزار كننده ارسال‌نمايند.
شما فرصت داريد تنها یک دقيقه در مورد موضوع تان در مقابل جمعيت صحبت كنيد. به محض اتمام زمان مذكوربه هيچ وجه امكان ادامه بحث وجود ندارد.
حتما و حتما نياز داريد قبل از رويداد بارها تمرين كنيد و بدانيد كه انتقال سريع يك ايده شديدا نيازمند تمرين است.
قرار نيست موضوع مورد بحث تان را به طور كامل و با جزئيات به شنوندگان آموزش دهيد، بلكه بايد بتوانيد به درستي‌ جرقه اوليه شور و علاقه ديگران به آن موضوع را روشن كرده و نيروي محركه اوليه را براي ادامه مسير مهيا كنيد.
توجه كنيد كه رعايت اصول اوليه سخنراني از ضروريات يك ارائه خوب است و براي آشنايي بيشتر شركت كنند‌گان با اين موضوع، در اين رويداد يك دوره آموزشي ارائه خوب نيز براي آنان برگزار مي‌شود.
در زمان تشکيل تيم برای ايده های برتر، بايد ترکيب اعضای تيم ها به گونه ای باشد که حداقل دو عضو از دانشجويان دانشگاه سمنان، و دو عضو از دانشجويان دانشگاه علمی و کاربردی در تيم حضور داشته باشند.
تعداد اعضای تيم ها حداقل 4 و حداکثر 5 نفر می باشد.
فقط دانشجويان حاضر در سالن می توانند در رای گيری شرکت کنند و به شما رأی بدهند.

آدرس:سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان - دانشگاه سمنان