سومین گردهمایی ایمدا

شروع رویداد
شنبه ۲ خرداد ۹۴ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۲ خرداد ۹۴ ۲۰:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
سومین گردهمایی ایمدا
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

انجمن توسعه دهندگان موبایل ایران