چهارمین گردهمایی ایمدا(انجمن توسعه دهندگان موبایل ایران)

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۹۴ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۹۴ ۲۰:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
چهارمین گردهمایی ایمدا(انجمن توسعه دهندگان موبایل ایران)
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

چهارمین گردهمایی ایمدا(انجمن توسعه دهندگان موبایل ایران)