رویداد به پایان رسیده است!
سلسه سمینارهای تجربه صنعتی در تاریخدوشنبه ۲۰ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سلسه سمینارهای تجربه صنعتی

شروع:
دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ ۱۲:۰۰
سلسه سمینارهای تجربه صنعتی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرمانشاه مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه