رویداد به پایان رسیده است!
سلسه سمینارهای تجربه صنعتی در تاریخ دوشنبه ۱۸ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۰:۰۰

سلسه سمینارهای تجربه صنعتی

  • رایگان
  • کرمانشاه
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزار‌کننده

آواتار

مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه

رویداد های برگزارشده۱
  • شروع: دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۰:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۲:۰۰

آدرس: کرمانشاه مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه