رویداد به پایان رسیده است!
رویداد انگلیسی همتاک با موضوع اینستاگرام در تاریخدوشنبه ۱۱ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویداد انگلیسی همتاک با موضوع اینستاگرام

شروع:
دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ۲۰:۰۰
رویداد انگلیسی همتاک با موضوع اینستاگرام
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر همتاک

آدرس:کرج آزادگان، روبروی مسجد، مجتمع فنی تهران، طبقه دوم