کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه‌های هوشمند

شروع رویداد
دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵ ۱۲:۳۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵ ۱۳:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / نرم افزار
اضافه به تقویم
کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه‌های هوشمند
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰، ۰۲-۸۸۶۲۸۹۴۵، ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۳۶
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشکده مهندسی کامپیوتر  و فناوری اطلاعات و دانشکده مدیریت، علم و فناوری  دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:

  سمینار آموزشی     کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه‌های هوشمند

 

با حضور دکتر یاشار قیاسی فرخ فال، استادیار دانشگاه اراسموس هلند

مدت و زمان بندی:

دوشنــــــــــبه 29 آذر مـــــــــاه 1395، از ســـــــــاعت 12:30 الــــــــی 13:30

  آدرس محل برگزاری:

دانشـــــــــکده مهندســــــــــی کامپیوتر دانشـــــــــگاه صنعتی امیرکبیــــــــــر


آدرس:تهران دانشـــــــــکده مهندســــــــــی کامپیوتر دانشـــــــــگاه صنعتی امیرکبیــــــــــر

موقعیت جغرافیایی رویداد