چگونه کسب وکار خود را به سرمایه گذاران معرفی کنیم ؟

شروع رویداد
شنبه ۵ دی ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۴ دی ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان رویداداهواز
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
چگونه کسب وکار خود را به سرمایه گذاران معرفی کنیم ؟
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

معرفی ایده به سرمایه گذاران و جلب حمایت مالی یکی از مهم ترین کارهای کار آفرینی است .در این روادید باید ها و نباید های که لازم است به سرمایه گذاران گفته شود توسط اعضای شتابندهند آواتک گفته خواهد شد . 

آدرس:اهواز ادرس دقیق از طریق پیامک برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد. حتما شماره همراه تان را موقع ثبت نام بنویسید.