ایوند با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف است. شما نیز به این کارزار بپیوندید.#صیانت_از_حقوق_کاربراناطلاعات بیشتر
کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

توجه: اطلاعات تکمیلی و جزییات لینک ارائه‌ها برای ثبت نام کنندگان ایمیل خواهد شد.

توجه: ثبت نام برای عموم آزاد و ظرفیت و مهلت ثبت نام محدود می باشد.

 

ارايه رایگان تبیین نقش توانمندی های شناختی مدیران در جاری سازی استراتژی

زمان: سه شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 21

ارائه دهنده: دکتر عطاءاله هرندی

دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه تهران، مشاور حوزه استراتژی و سرمایه گذاری

چکیده:

بررسی و پیمایش های فراوان در طی دو دهه گذشته نشان می دهند که 60 الی 80 درصد از شرکت ها به اهداف استراتژیک خود دست پیدا نمی کنند. هنگامیکه از مدیریت استراتژیک سخن می گوییم سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی را به عنوان مراحل اصلی در نظر می گیریم و مدیریت استراتژیک را به مثابه یک فرآیند فنی، گام به گام و مرحله ای می دانیم که از تدوین ارکان جهت ساز آغاز شده با تحلیل ها و بررسی های محیطی و تدوین استراتژی ها ادامه پیدا می کند و در انتها به اقدامات عملیاتی مشخصی ختم می شود. در سالیان گذشته برنامه های استراتژیک بسیاری با همین رویکرد در سازمان ها تدوین شده است اما همانگونه که بیان شد و پژوهش ها نشان می دهند بسیاری از این برنامه ها در عمل و در به ویژه در تحقق اهداف و تاثیر گذاری بر متغیرهای کلیدی عملکرد سازمان ناکام بوده اند. موفقیت سازمان‌ها در شرایط پویا و نامطمئن بازار نیازمند مدیرانی است که از توانمندی های ویژه‌ای برای ایجاد شیوه‌های خلق ارزش و اصلاح راه و روش‌های قبلی بهره‌مند باشند و درک عمیقی از پیچیدگی روابط علت و معلولی میان متغیرها و مولفه‌های بازار داشته باشند. شاخه‌ها و رشته‌های علمی نظیر استراتژی رفتاری و روانشناسی شناخت از این توانمندی ها با عنوان توانمندی شناختی مدیران یاد می‌کنند و اندیشمندان مدیریت استراتژیک توانمندی شناختی مدیران را زیربنای قابلیت‌های پویایی سازمان می‌دانند. داشتن نگاهی رفتاری به استراتژی زمینه ساز ارتقا اثربخشی استراتژی ها در میدان عملیات است. باید بپذیریم که فرآیند مدیریت استراتژیک تنها یک فرآیند فنی، مرحله ای نیست و توانمندی های شناختی مدیران در این حوزه نقش موثری را در ارتقا اثربخشی برنامه های استراتژیک می تواند ایفا کند. این وبیناربه دنبال ارائه مدل و چارچوبی به منظور تبیین نقش توانمندی های شناختی مدیران در جاری سازی استراتژی ها می باشد.

 

***

 

ارايه رایگان مهندسی عصبی: کنترل مغزی تحریک الکتریکی نخاع به منظور بازیابی حرکت بعد از ضایعه نخاعی

زمان: چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 14

ارائه دهنده: دکتر عابد خراسانی

استادیار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

محقق اسبق دانشگاه واشنگتن

چکیده:

بازیابی حرکات دست بعد از آسیب نخاعی از مهمترین اولویت های بیماران ضایعه نخاعی گردنی می باشد (Anderson et al, 2004, J. Neurotrauma). تحریک الکتریکی عملکردی (FES) عضلات، نتایج نوید بخشی برای بازتوانی حرکت بعد از ضایعه نخاعی نشان داده است (Ajiboye et al. 2017, The Lancet). با این وجود نیاز به طراحی کنترل کننده مجزا برای عضلات مورد هدف و خستگی سریع عضلات بعد از تحریک باعث عدم استفاده از سیستم های FES به طور وسیع شده است. به منظور حل مشکلات سیستم FES، روشهای تحریک نخاع بدلیل تولید حرکات طبیعی تر و مقاوم نسبت به خستگی پیشنهاد شده است(Capogrosso et al. 2016, Nature and Bonizzato et al. 2018, Nature Communications) . این مطالعات نشان می هند کنترل تحریک نخاع بر اساس فرمان های استخراج شده از مغز می تواند قابلیت راه رفتن بعد از ضایعه نخاعی را بهبود دهد. با وجود نتایج نوید بخش این مطالعات در درمان ضایعه نخاعی، در مطالعات این حوزه (Capogrosso et al. 2016 and Bonizzato et al. 2018) از اطلاعات اسپایک مربوط به قشر حرکتی مغز برای استخراج قصد حرکت برای کنترل تحریک نخاع استفاده شده است. هر چند که اطلاعات اسپایک حاوی بیشترین اطلاعات وابسته حرکت می باشند، با این وجود اسپایک ها بعد از چندین ماه پس از کاشت آرایه الکترود تضعیف شده یا از دست می روند و در نتیجه منجر به کاهش عملکرد رمز گشایی اطلاعات حرکتی می شود. همچنین پردازش اطلاعات اسپایک چند کاناله بار محاسباتی بالایی را برای پیاده سازی سخت افزاری واسط عصبی مغز- نخاع اضافه می کند. هدف ما در این مطالعه حل این چالش ها با طراحی یک واسط عصبی برای بازیابی حرکت بر اساس اطلاعات پتانسیل میدانی (LFP) می باشد. ما در این مطالعه از اطلاعات LFP بدلیل کاهش مصرف توان و افزایش پایداری اطلاعات وابسته به حرکت نسبت به اسپایک استفاده می کنیم. این سیستم ، قابلیت ثبت و پردازش همزمان اطلاعات LFP، استخراج قصد حرکت از روی اطلاعات LFP و تحریک مدارهای عصبی نخاع را دارا می‌باشد. 

 

***

 

ارائه رایگان مقدمه ای بر نقش استعاره مفهومی در یادسپاری

زمان: سه شنبه 18 آذر 1399 ساعت 15

ارائه دهنده: فاطمه شفیعی

دکتری تخصصی زبان شناسی شناختی موسسه علوم شناختی (ICSS)

چکیده:

ماهیّت استعاره، فرآیندهای درک استعاره، و کارکردهای آن، به عنوان سه مسألۀ اساسی در پژوهش در حوزۀ استعاره شناخته شده‎اند. استعاره در حالت کلّی خود عبارت است از درک و تجربۀ چیزی بر حسب چیز دیگر (لیکاف و جانسون، 2003/1980، ص 5). از دیدگاه علم شناخت، حدّاقل دو پرسش اصلی و متمایز دربارۀ استعاره وجود دارد: الف- درک استعاره‎ای مستلزم چه پردازش‎هایی است؟ و ب- استعاره چه نقشی در ذهن ایفا می‎کند؟ به دیگر سخن، کارکردهای استعاره و نقش آن در فعّالیّت‎های شناختی کدام‎اند؟ بیشترِ پیشینه‎ای که در حوزۀ مطالعات استعاره وجود دارد به پرسش اوّل پرداخته است (گیبس و گِرِگ، 1989). این در حالی است که به نظر می‎رسد کارکرد و نقش استعاره در فعّالیّت‎های شناختی نیز به همان میزان دارای اهمّیّت باشد. در کنار این مسأله، بحث حافظه و یادسپاری به دلیل اهمّیّت فوق‎العاده‎ای که در فعّالیّت‎های شناختی دارد، همواره در پژوهش‎های علوم شناختی گشوده است. با توجّه به بنیان‎های نظری که در این چند دهۀ اخیر دربارۀ استعاره مطرح شده است، به نظر می‎رسد که استعاره از نقش بسیار مهمّی در فرآیندهای حافظه و یادسپاری برخوردار باشد. ارایۀ حاضر، به بیان پژوهش انجام‎گرفته در این حوزه می‎پردازد که با لحاظ‎کردن بنیان‎های نظریِ استعارۀ مفهومی از یک سوی، و مطالعات مربوط به حافظه از سوی دیگر، در جست‎وجوی یافتن حلقۀ پیوند استعاره و حافظه، به‎ویژه در بافت متنی بوده است. 

 

***

 

ارائه رایگان مدلسازی شناختی و محاسباتی از فعالیت مغز

زمان: سه شنبه 27 آبان 1399 ساعت 10 صبح

ارائه دهنده: دکتر سید عابد حسینی

هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

هدف از این ارائه ارائه چارچوبی شناختی و محاسباتی برای فعالیت مغز است. ابتدا مدل تعریف شده و سپس روشهای مختلف مدل سازی مورد بحث قرار می گیرد. روشهای مختلفی برای مدل سازی وجود دارد ، مانند ذهنی ، کلامی ، جسمی ، مفهومی ، الهام گرفته و محاسباتی که به طور خلاصه شرح داده می شوند. مدل خوب چیست و باید شامل چه مشخصاتی باشد؟ سرانجام ، روند مدل سازی پدیده های بیولوژیکی به طور خلاصه شرح داده خواهد شد.

 

***

 

ارائه رایگان سوگیری های شناختی (با تاکید بر سوگیری در علم)

زمان: دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 14

ارائه دهنده:‌ محمد تقی سعیدی

دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

چکیده:

این بحث به‌عنوان مقدمه‌ای بر انواع مختلف سوگیری‌هایی خواهد بود که بر سامانه‌های شناختی انسان تأثیر می‌گذارند. تاکید ‌بر این است‌که، این سوگیری‌ها چگونه پژوهشگران و تعاملات علم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. پژوهشگران انسان هستند و سوگیری‌هایی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرند همگانی هستند. سوگیری های شناختی بر همۀ انسان‌ها تأثیر می‌گذارند. هدف این بحث این است تا نشان دهد چگونه سوگیری‌های رایج شناختی، قضاوت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تعاملات ایجادشده توسط پژوهشگران را متأثر می‌کنند.

 

***

 

ارائه رایگان مقایسه فرآیند عمل از دیدگاه علامه طباطبایی و جان سرل بر اساس نظریه شکاف

زمان:  سه‌شنبه 15 مهر  1399 ساعت 15

ارائه دهنده: منصوره اولیایی

ارشد جامعه شناسی از دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده:

جان سرل معتقد است میان وضعیت­های التفاتی ذهن که مبنای تصمیم­گیری ما هستند و تصمیم­گیری­های واقعی و تحقق عمل، شکاف وجود دارد. او این شکاف را پیش­فرض آزادی­ اراده وعقلانیت می­داند. علامه طباطبایی نیز معتقد است که امیال و آگاهی و سایر امورذهنی منجر به تحقق عمل نمی­شوند بلکه تحقق عمل نیازمند یک مکانیزم شناختی است. مسئله این است که از دید این دو فیلسوف قائل به مسئله شکاف چه عاملی کفایت علی عمل و تحقق اراده را منجر می شود؟همچنین کدام پاسخ بلحاظ قدرت تبیین و استحکام اجزای نظری، قابل­قبول­ بنظر می­رسد؟ جان سرل دلایل مستقل ازمیل (برگرفته از تعهدات اجتماعی) و علامه طباطبایی اعتباروجوب (برقراری رابطه استلزام میان خود وفعل براساس قاعده اعتبار با خلق نسبت باید) را عامل تحقق اراده و عمل می دانند. جان سرل شکاف را در طرح نظری کلی­تر خود درمورد عقلانیت و اراده آزاد مطرح می­­کند که اجزای نظری او در تعارض بایکدیگر بوده و دلایل مستقل از میل، مسئله جبرگرایی علی را حل نمی­کند. از سوی دیگر، دیدگاه علامه طباطبایی به­لحاظ استحکام نظری و تطابق آن با برخی دیدگاه­های شناختی بدن­مند مانند نظریه نمادهای ادراکی بارسلوو تحقیقات بعدی، تفوق نظری نسبت به دیدگاه جان سرل دارد.

 

لطفا در صورت وجود سوال یا پیشنهاد با ایمیل farrokh.karimi@ipm.ir مکاتبه فرمایید.

برگزار‌کننده

آواتار

پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

رویداد های برگزارشده۱۰
رویداد های فعال۱
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۲۰ نفر

آدرس

تهران تهران، میدان ارتش، ابتدای اتوبان ارتش، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم شناختی

موقعیت جغرافیایی رویداد

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

دوشنبه ۱۲ مهر

رویداد ارائه نیازهای فناورانه صنعت آبزیان

 • آنلاین
 • رایگان
 • موسسه راهبردی بشرا پژوه
تا ۹ مهر

sigmoid event

 • آنلاین
 • از ۵۰,۰۰۰ تومان
 • دانشگاه شیراز
تا ۲۲ مهر

برنامه‌نویسی R با رویکرد بیوانفورماتیکی

 • آنلاین
 • ۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • Computer Researchers
جمعه ۲۳ مهر

کارگاه آنلاین برنامه نویسی Matlab

 • آنلاین
 • از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • گروه آموزشی پژواک دانش