رویداد به پایان رسیده است!
جشنواره وب ایران در تاریخ چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

جشنواره وب ایران

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۳ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۳ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
جشنواره وب ایران
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
دانشجو
یلبالبصقثغفقذربسل سلیبلیسبثق صقثف صقلس قل قثلصثقللیلثقل شثقل شقثل شقل ثاص غتغفغتسغ3غثقلقا سققلسبسبل سقل سق سلسلق قلش قشقلشقلش... بیشتر
۳۰ مهر
۱۰۰ تومان
تمام شد
متخصص
یشیشی شسیب شیسب
۳۰ مهر
۱۰۰ تومان
تمام شد
مجانی
سیمبنسیمبنتسمبن مصت بمست م
۳۰ مهر
رایگان
تمام شد

توضیحات بیشتر

این جشنواره بسیار خوب بگزار خواهد شد. 

آدرس:تهران خ پاترس لومومبا