رویداد به پایان رسیده است!
آشنائی باتضمین کیفیت در جوشکاری و الزامات استانداردهای اجباری سری ایران ایزو3834 در تاریخپنج‌شنبه ۴ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آشنائی باتضمین کیفیت در جوشکاری و الزامات استانداردهای اجباری سری ایران ایزو3834

شروع:
پنج‌شنبه ۴ مهر ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۴ مهر ۹۸ ۱۸:۰۰
آشنائی باتضمین کیفیت در جوشکاری  و الزامات استانداردهای اجباری سری ایران ایزو3834
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

در این کارگاه مطالب زیر ارائه خواهد شد:

1-تاریخچه طرح، تعاریف کلیدی و مبانی اولیه

2- نحوه انتخاب سطح استاندارد ایران ایزو 3834 بر اساس قسمت اول

3-تشریح الزامات قسمت های 2،3 و 4 به همراه راهنمایی مختصر در مورد نحوه استقرار

4-انتخاب استانداردهای کاربردی بر مبنای استاندارد محصول و قسمت 5

5- کلیاتی در مورد نحوه استقرار و نحوه شناسایی نهادهای گواهی کننده استاندارد ایران ایزو 3834

6- هماهنگ کننده جوشکاری و نقش استاندارد ایران ایزو 14731

7-معرفی استانداردهای جنبی و کمک کننده به استانداردهای ملی سری ایران ایزو

سخنرانان

مهندس رضاایمانیان نجف آبادی

مهندس رضاایمانیان نجف آبادی

دبیر استانداردهای ملی سری ایران ایزو 3834

رویداد آنلاین است