مدیریت و خدمات شهری

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۹۴ ۱۵:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۹۴ ۱۸:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویداد / فرهنگی هنری
اضافه به تقویم
مدیریت و خدمات شهری
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


شهرک