رویداد به پایان رسیده است!
دوره فشرده مدیریت پروژه های IT با رویکرد تحلیل کسب و کار (مقدماتی) در تاریخپنج‌شنبه ۱۹ امردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره فشرده مدیریت پروژه های IT با رویکرد تحلیل کسب و کار (مقدماتی)

شروع:
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۹ مرداد ۹۶ ۱۳:۰۰
دوره فشرده مدیریت پروژه های IT با رویکرد تحلیل کسب و کار (مقدماتی)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز دوم (پنجشنبه 12 مرداد)
روز سوم (چهارشنبه 18 مرداد)
روز چهارم (پنجشبه 19 مرداد)
عنوانشروعپایان
اولین بخش۰۸:۰۰۱۳:۰۰
عنوانشروعپایان
اولین بخش۰۸:۰۰۱۳:۰۰
عنوانشروعپایان
اولین بخش۰۸:۰۰۱۳:۰۰

سرفصل های دوره

 Information System

Introduction
Evolution


Business

Business Model ( Osterwalder )

Customer Segments
Value Proposition
Channels
Customer Relationship
Revenue Streams
Key Resources
Key Activities
Key Partnerships
Cost Structure
Business Patterns
The Long Tail
Multi Sided Platform

Marketing
SWOT
Techniques
Bait and Switch
Sell Marginal
Guerilla Marketing
Viral Marketing
Marketing Mix ( 4P Model )

Business Process Reengineering
Process Thinking
Value Chain
BPMN
BPMN Tools ( Visual Paradigm , … )

Analytics
Business Intelligence and Analytics
BI&A 1
BI&A 2
BI&A 3
A Unified Foundation For Business Analytics
TPS – MIS – DSS – EIS - SIS
KPI
CSF
Business Analytics for Managers
Algorithms
Classification
Clustering
Neural Network
Data Analytics
Data Pre Processing
ETL
Data Mining
Text Analytics
Pre Processing Algorithms
Text Mining Algorithms
MATLAB Practical Analytics

Management
Evolution
Organization Structure
Human Resources Management
Marketing Management
Sales Management
IT Management
Porter Generic Strategies
Cost Leadership
Differentiation
Niche Market ( Focus )

Entrepreneurship and Innovation
ICDT Model
Startup
Cause of failure
Introduce some successful startup
Starbucks
AtrAfshan
Innovation
Yelp Case

Information System Methodology
Generations
First Generation
Second Generation
Third Generation
Fourth Generation
Fifth Generation
Heavy Weights vs Light Weights Methodology
Heavy Methodology
RUP
Light Methodology
Agile
Scrum
Application Life Cycle Management
Team Foundation Server ( TFS )
Git
Risk in Project Management
Human Resources
Project Bad Time Prediction
RFP and Proposal
Employer Awareness
Dreams – Thoughts - Roots – Strategic Units

Exam

توضیحات تکمیلی

 • سیستم های اطلاعاتی
 • بوم کسب و کار
 • الگوهای کسب وکار
 • برخی مدل های رایج بازاریابی
 • بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار
 • مقدمات تحلیل کسب و کار
 • معرفی الگوریتم های تحلیل
 • گذری بر مقدمات متن کاوی
 • استراتژی های مدیریت
 • بررسی مدل های موفق استارتاپی
 • روش شناسی سیستم های اطلاعاتی
 • گذری بر متودولوژی های رایج
 • ریسک در مدیریت پروژه
 • به همراه کارگاه های علمی

مدرس

حسین حاجی سلطانی

حسین حاجی سلطانی

مدیر ارشد هوش تجاری شرکت آرمان رایان شریف

بخشی از رزومه

دبیر سابق گروه نرم افزاری دانشگاه شریف ( 4 سال )
مدیر ارشد هوش تجاری شرکت دانش بنیان آرمان رایان شریف
مدیر تجاری سازی موسسه میزان گستران شریف

 

آدرس:تهران تهران میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت ایرانُ دانشکده‌ی کامپیوتر