سمینار آشنایی با نیروگاه های خورشیدی

شروع:
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ ۱۸:۰۰
سمینار آشنایی با نیروگاه های خورشیدی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

برگزارکنندگان

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی علم و صنعت

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی علم و صنعت

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی علم و صنعت

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی علم و صنعت

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

آدرس:تهران رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران