سمینار آشنایی با نیروگاه های خورشیدی

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
سمینار آشنایی با نیروگاه های خورشیدی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

برگزارکنندگان

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی علم و صنعت

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی علم و صنعت

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی علم و صنعت

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی علم و صنعت

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

آدرس:تهران رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران