رویداد به پایان رسیده است!
تجربیات شهر بارسلونا در رابطه با مراکز شهری و منطقه ای در تاریخ چهارشنبه ۲۸ فروردین به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۸ فروردین ساعت ۱۷:۰۰

تجربیات شهر بارسلونا در رابطه با مراکز شهری و منطقه ای

  • رایگان
  • اصفهان
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

 محمد رضا قانعی
محمد رضا قانعی
معمار و شهرساز

در بهار سال 1332 در اصفهان پا به دنیا گذاشت؛ پس از شش سال تحصیل دانشگاهی در سال 1356 دفاعیه از پایان نامه ی فوق لیساتس رشته معماری را در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ارائه داد. از سال 1357 هم زمان با خدمت سربازی مشغول به تحصیل در رشته ی مرمت ابنیه و شهر در پردیس اصفهان دانشگاه فارابی در سال های 1360-1357 گردید و بعد از آن برای گذراندن دوره ی D.P.L.G معماری به هنرهای زیبای پاریس پاریس رفت و هم زمان با آن تحصیل D.E.A در دانشگاه پاریس 12 فرانسه را در سال 1983 (1362) به پایان برد. دو سال بعد موفق به فراغت از تحصیل در مقطع دکترای شهرسازی از دانشگاه پاریس 12 فرانسه شد. طی سال های اقامت در پاریس در سال های 1987-1980 در دفتر معماری دوریل و اورسل مشغول انجام پروژه های مرمتی بود و پس از حدود دو سال زندگی و کار در آمریکا، در سال 1366 به زادگاه خود بازگشت.

پس از بازگشت به ایران در سال 1366، طی چند سال تلاش برای اقدامات باززنده سازی و همکاری کوتاه مدت با دفتر فنی دانشگاه و نیز سازمان میراث فرهنگی و دفتر بافت های تاریخی و شهرداری ها که هیچکدام به نتیجه نرسید؛ پس از آشنایی با بافت و ساختمان های تاریخی و با ارزش جلفا، در سال 1373 اقدام به خرید خانه ی زاولیان نمود و آن را به منظور دفتر کار خود مرمت کرد که در سال 2002 موفق به دریافت "جایزه شایستگی" از سازمان یونسکو گردید و بیش از 30 سال است که به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مشاور پلشیر در آن جا مشغول فعالیت می باشد.

در بیش از 30 سال سابقه ی تدریس در دانشگاه های معتبر و کار حرفه ای در ایران ، حدود پانصد پروژه در مقیاس های معماری، طراحی شهری و شهرسازی را طراحی نمود که بسیاری از آنها به مرحله ی اجرا رسید؛ همچنین در زمینه مرمت خانه های تاریخی از جمله خانه صفوی، خانه سردار جنگ، خانه مجد و سرای تاریخی سپید در قلب بازار بزرگ اصفهان و تجربه جدید مرمت و بازآفرینی شهر رشت بسیار موفق بوده است. وی همیشه بر این اعتقاد بوده است که معماری هنر است و هنر ریشه در فرهنگ دارد، زمانی از معماری سخن به میان می آید که اثر، ریشه در بستر مادی و معنوی خود داشته باشد، هم از زمینه ی خود تبعیت کند و هم زمانه...

Dr. Carles Crosas Armengol
Dr. Carles Crosas Armengol
معمار و شهرساز

Carles Crosas is a PhD Architect and Lecturer (ETSA Barcelona). He has been teaching Urbanism at the Barcelona School of Architecture since 2001 and has been invited to universities in Europe, Asia and America. He is currently Deputy Head of the Department of Urbanism and Regional Planning –UPC and he has also been ETSAB ViceDean for International Relations (2015-17).

Former collaborator and assistant teacher to Professor Manuel de Solà-Morales, with a Predoctoral Fellowship UPC-DUOT 2001-04, he is a researcher at the Barcelona Laboratory of Urbanism where he is coordinator and participant in various international projects dealing with hubs and nodes, historical grid transformation, collective urban spaces and cogenerative design. He has recently published and edited a number of books and articles on these tòpics: Designing Territorial Metabolism (2018), Upcycle Barcelona (2015) or Barcelona, links (2013), among others. He presented his PhD dissertation on the urban transformation of La Habana (2009).

Concurrently, he’s been developing professional works together with other architects and professors from a platform of urbanism and architecture since 2004 (www.ccarqbarcelona.com).

Education

2009 PhD in Urbanism. Polytechnic University of Catalonia (UPC), with the dissertation “Variations on Regularity. The El Vedado Project and the creation of the Metropolitan Habana”. Extraordinary Doctorate Prize 2012 - UPC. VII Biennial Architecture and Urbanism in Medellin. Special Mention International Research Works Award.

2000 Architect. Barcelona School of Architecture (ETSAB) Polytechnic University of Catalonia

Professional Practice

Since 2016 Barcelona Metropolis. Guidelines for the new Areas of Centrality and Innovation”. Urban criteria for densifying new enclaves around peripheral train stations.

2014-2016 Leading Team new Barcelona Urbanistic Metropolitan Plan. Coordinator of contents of the initial thematic workshops and of the series “Quaderns PDU Metropolità”, coeditor of the 3-volume catalogue “Metropolis Barcelona” (with Prof. Joan Busquets)

2013 Europan Awards. E13. New links between Konstanz-Kreuzlingen (Switzerland-Germany). 3rd Prize (special mention).

2011 Europan Awards. E11. Vega Galindo Urban Regeneration in Bilbao Ría. Waterfront Densification Proposal.. 2nd Prize ex-aequo (1st Prize void).

Since 2004 Selected team in a number of Ideas Competition: Old Town Regeneration. Mataró-Barcelona (2018), Projet Urbain Amedee Saint-Germain, Bordeaux -France (2016), Portes de Collserola- Barcelona City Council (2012), New urban façade -Train Burying- Granollers-Barcelona

Since 2004 Head Architect in several Masterplans for mid-size towns around Barcelona. Commissioned by Regional Government and Local Councils: Cassà de la Selva, Manlleu, Sant Feliu de Guíxols, Vilagrassa, Sallent, among others.

2007-2012 Detailed Plan – Mixed Use Area around Girona. 8,10ha. New facilities, 600 dwelings and offices

2008-2010 With J. Sabaté (dir). Heritage and Landscape Territorial master plan for the Ter and Freser Rivers. Commissioned by the regional Government. Bonaplata Award – Heritage Special Plans.

Academic position

2004- Full Time Researcher at the Laboratory of Urbanism of Barcelona – LUB – UPC

2002- Professor at School of Architecture in Barcelona (ETSAB). Teaching at different Studios in the courses U1 and U2 - Introduction to Urbanism, U5 - Urban transformation and U6 - Metropolitan Project. Collaboration in several master courses “Sustainable Intervention in the Built Environment”, “Urban rooms”, “The Architecture of the Territory”, “Iberoamerican Cities” and Seminar “Havana”, among others.

2001-2004 FPI-UPC Predoctoral Fellowship (Fellow Research Training)

2001- Guest Professor at International Universities and Research Centers in Europe (RIBA-Londres. IUAV-Venezia, KULeuven, ULB-Brussels, ESA Montpellier), America (GSD-Harvard, PUC-Santiago, CUJAE La Habana, U. de Puebla), Asia (Tongji-Shanghai) and Àfrica (GUC Cairo) and Spanish Centers (Granada, A Coruña, Palma Mallorca, Reus, Bilbao, Las Palmas) among others.

امید عمرانی
امید عمرانی
معمار و شهرساز

O M I D O M RANI

Calàbria Street, 57, Barcelona, 08015 , Spain

0034-622955700 hopeomrani@gmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.linkedin.com/in/

omraniomid

A C A D E M I C P O S I T I O N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evolution of urban centralities in Esfahan , Infrastructure, contemporary public and collective space

Barcelona

E D U C A T I O N

. UPC. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ETSAB

MBArch- Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura

The title of the final work was “Esfahan metro stations, Opportunities for urban regeneration,” which successfully lead to achieving the title of official “Master of Urbanism”.

Barcelona

. Universitat Politècnica de Catalunya, TUDelft, KU LEUVEN and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Universita Iuav di Venezia.

European Postgraduate Master in Urbanism

The European Postgraduate Masters in Urbanism (EMU) is a joint program that aims to produce highly qualified, university trained urban designers, physical planners and researchers.

Barcelona, Spain- leuven, Belgium

Bachelor's Degree, Architecture

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esfahan

Activities and Societies: worth 70 passed credit hours with a general average of 17.11 out of 20.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Associate's Degree, Architecture

Worth 77 passed credit hours with a general average of 16.20.

Shahrekord

I N T E R NAT I O N A L W O R K S H O PS, S E M I N A R S A N D C O N F E R E N C E S

. Second Ph.D. Research Seminar on Infrastructure and Collectivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esfahan Multi-node metropolis: Conflicts and Opportunities on territorial and urban nodes

Organized by Laboratory of Urbanism of Barcelona- DUOT- UPC/

Urban projects, Collective spaces and local Identities Research Group- KULeuven

. Attending in the First International Conference on Future of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Urban Public Space Proceeding of the FUPS 2018 Conference

Islamic World Science Citation Center, Tarbiat Modares University, Ministry of the road and urban development of Iran

Tehran

. Attending in Joint Doctoral Research Seminar held by KU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Leuven

Barcelona

. International Workshop TV2020 Smart City Lab IFOU School. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2014

Università IUAV di Venezia, Technische Universiteit Delft, Katholieke Universieteit Leuven, Universitat Politecnica Catalunya

venice

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Università IUAV di Venezia, Technische Universiteit Delft, Katholieke Universieteit Leuven, Venice

Universitat Politecnica Catalunya

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organized by KULeuven (Belgium), AHO (Norway), HCMUARC (Vietnam), SIUP (Vietnam).

Ca Mau, Vietnam

P U B L I C AT I O N S

. Three lessons from Khaju Bridge, in the promotion and. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

construction of new urban nodes

First International Conference on Future of Urban Public Space Proceeding of the FUPS 2018 Conference

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Book Chapter of Dinamizando Los Ejes Fluviales Del Bages, El Baix Cardener Y El Llobregat European Postgraduate Masters In Urbanism

Master en Proyectacion Urbanistica Universitat Politecnica de Catalunya

Tehran

Barcelona

E X P E R I E N C E

. "Navid" Land Readjustment project of Najafabad., Maskansazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Architectural and Urban development

Informing and education of the local people, communicator, and Investigator.

Najaf Abad

. Chaharshanbe Bazar of Khomeini Shahr, Maskansazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Architectural and Urban development

Investigator, Assistant architect, and 3D modeler.

Khomeini Shahr

C O U R S E S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

University of Houston System

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

University of Pennsylvania

L A N G U A G E S

. Persian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Native speaker English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Highly proficient

. Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Very good command

I N T E R N S H I P S

. Architectural design and drafting, Shahr o Khane Architectural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

and Urban Design consulting company

Esfahan

. Architectural design and drafting, Polshir Architectural and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Urban Design consulting engineers.

Esfahan

. Junior Architect and trainee, Maskansazan Architectural and. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Urban Development Company

Esfahan

H O N O R S & A W A R D S

. Matrícula de Honor for defending the final project of the course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MBArch

“Esfahan metro stations, Opportunities for urban regeneration,” as the final project of the course affirmed as an Excellent work with the grade of 9.5 in October 2016, and published in UPCommons; http://hdl.handle.net/2117/99027

Barcelona

. Achieving the first rank at the architectural design competition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

of KamarZarin Commercial and cultural center of Isfahan.

Assistant architect, 3D modeler and presenter

Esfahan

مهمانان نشست

دکتروحید مهدویان
دکتروحید مهدویان
مدير شهرسازي الكترونيك و برون سپاري معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان.
مهندس روح الله سعادت پور
مهندس روح الله سعادت پور
مدیر معماری و شهرسازی سازمان قطار شهری اصفهان
مهندس آتوسا عمرانی
مهندس آتوسا عمرانی
کارشناس مرمت بناها و بافت های تاریخی. کارشناس سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان.
 دکتر شیما روشن ضمیر
دکتر شیما روشن ضمیر
پژوهشگر در زمینه ی طراحی عامل محور، سامانه های خود سازمانده و طراحی مولد شهری. عضو هيأت علمی در دانشگاه هنر اصفهان
دکترمریم قاسمی
دکترمریم قاسمی
عضو هيأت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد خوراسگان

برگزار‌کننده

آواتار

زنجیره فرهنگی ایوان

زنجیره ای برای رشد اندیشه و آفرینش معماری "زمینــه گرا"

رویداد های برگزارشده۴۰
  • شروع: چهارشنبه ۲۸ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۲۸ فروردین ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: اصفهان خیابان خاقانی - حد فاصل وحید و خواجه پطرس - جنب کوچه 31