رویداد به پایان رسیده است!
- جمع شیم - پرسش و پاسخ در سوشیال مدیا؟" در تاریخچهارشنبه ۲۶ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

- جمع شیم - پرسش و پاسخ در سوشیال مدیا؟"

شروع:
چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ ۲۰:۰۰
- جمع شیم -  پرسش و پاسخ در سوشیال مدیا؟"
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

مهدی

مهدی

حمید

حمید

آدرس:تهران مترو مدنی مجتمع تجاری تیراژه دو