کارگاه مدیریت پروژه های نرم افزاری با استفاده از متدولوژی چابک و اسکرام
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
شتاب دهنده جاویدان
۴۰۱
دنبال کننده
۲۸
کل رویدادها

بیشتر از ۵۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

اردبیل اردبیل،خیابان دانشگاه،شهرک کشاورزی،مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی

موقعیت جغرافیایی رویداد