رویداد به پایان رسیده است!
پیش ثبت نام دوره های آموزشی خود اشتغالی در تاریخسه‌شنبه ۲۴ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پیش ثبت نام دوره های آموزشی خود اشتغالی

شروع:
یک‌شنبه ۲۲ مهر ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۴ مهر ۹۷ ۲۳:۵۹
پیش ثبت نام دوره های آموزشی خود اشتغالی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:زاهدان زاهدان-تقاطع جانبازان و دانشگاه-معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی-تلفن 33413650 داخلی 108-109-107