کاور
چهارشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۵:۰۰

ژورنال کلاب

  • رایگان
  • تهران
  • پزشکی
تهیه بلیت برای این رویداد از روز دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۹:۰۰ تا روز دوشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۲:۰۰ امکان‌پذیر است.


در مجموعه جلسات ژورنال کلاب سعی میشود تا هر در جلسه یک از بخش ها انتخاب شده، یک مقاله جدید و دارای بار علمی و پژوهشی مشخص شده و قبل از کارگاه در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد. در طی ژورنال کلاب، بخشهای مختلف مقاله از لحاظ ساختار پژوهشی مورد بحث میگیرد و کاستی ها و نقاط قوت آن بررسی میشود. هم چنین، مطلب علمی مرتبط با آن مقاله نیز تدریس میشود.

  • شروع: چهارشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۵:۰۰
  • پایان: شنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: تهران ولنجک- بلوار دانشجو- دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی- نیم طبقه چهارم- سالن مرکز تحقیقات