رویداد به پایان رسیده است!
پخش فیلم قاضی (The Judge) در تاریخ چهارشنبه ۳ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پخش فیلم قاضی (The Judge)

شروع:
چهارشنبه ۳ مهر ۹۸ ۱۸:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۳ مهر ۹۸ ۲۱:۰۰
مکان: بوشهر
موضوع:سرگرمی / غیره
پخش فیلم قاضی  (The Judge)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سالن شهید بهشتی