مشارکت در بورس تحصیلی کآشف

شروع:
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ ۰۸:۰۰
پایان:
شنبه ۳۰ اسفند ۹۹ ۱۹:۰۰
مشارکت در بورس تحصیلی کآشف
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
رویداد آنلاین است