مشارکت در بورس تحصیلی کآشف

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۳۰ اسفند ۹۹ ۱۹:۰۰
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
مشارکت در بورس تحصیلی کآشف
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
رویداد آنلاین است