رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه نقاشی دیجیتال در تاریخدوشنبه ۱ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه نقاشی دیجیتال

شروع:
دوشنبه ۱ شهریور ۹۵ ۱۷:۳۰
پایان:
دوشنبه ۱ شهریور ۹۵ ۲۰:۳۰
کارگاه نقاشی دیجیتال
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اهواز نادری خیابان سعدی نبش سیروس