کارگاه نقاشی دیجیتال

شروع رویداد
دوشنبه ۱ شهریور ۹۵ ۱۷:۳۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱ شهریور ۹۵ ۲۰:۳۰
مکان رویداداهواز
موضوع رویدادفرهنگی هنری / گرافیک
اضافه به تقویم
کارگاه نقاشی دیجیتال
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۶۰۰۱۰۰۴۵-۰۹۱۶۰۰۱۰۰۴۶
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اهواز نادری خیابان سعدی نبش سیروس