دهمین همفکر کرج

شروع رویداد
دوشنبه ۴ خرداد ۹۴ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۴ خرداد ۹۴ ۲۰:۰۰
مکان رویدادکرج
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
دهمین همفکر کرج
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


آدرس:کرج کرج، آزادگان، مجتمع فنی تهران