همفکر در پدروسافت

شروع رویداد
دوشنبه ۱۴ دی ۹۴ ۰۰:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۴ دی ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان رویدادکرج
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
همفکر در پدروسافت
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


آدرس:کرج خیابان داریوش، پلاک 133