رویداد به پایان رسیده است!
راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی بدون سرمایه در تاریخ دوشنبه ۱۱ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۱:۰۰

راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی بدون سرمایه

  • رایگان
  • بابل
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۱:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۵:۰۰

آدرس: بابل بابل - خیابان شریعتی - کافه شیروونی