رویداد به پایان رسیده است!
راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی بدون سرمایه در تاریخ دوشنبه ۱۱ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی بدون سرمایه

شروع:
دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ۱۱:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ۱۵:۰۰
راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی بدون سرمایه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:بابل بابل - خیابان شریعتی - کافه شیروونی