هفتمین همفکر کرمان

شروع رویداد
چهارشنبه ۵ آبان ۹۵ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۵ آبان ۹۵ ۱۸:۳۰
مکان رویدادکرمان
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
هفتمین همفکر کرمان
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۶۶۰۹۰۶۹۹
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
شرکت در همفکر
۵ آبان
رایگان
تمام شد
حمایت از همفکر
۵ آبان
تمام شد

آدرس:کرمان خیابان کارگر، کوچه ی شماره ی 6، کانون پرورش فکری