هفتمین همفکر کرمان

شروع رویداد
چهارشنبه ۵ آبان ۹۵ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۵ آبان ۹۵ ۱۸:۳۰
مکان رویدادکرمان
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
هفتمین همفکر کرمان
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۶۶۰۹۰۶۹۹
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرمان خیابان کارگر، کوچه ی شماره ی 6، کانون پرورش فکری