رویداد به پایان رسیده است!
کارسنجی و ارتقای بهره وری در صنعت در تاریخ دوشنبه ۶ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارسنجی و ارتقای بهره وری در صنعت

شروع:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۳:۳۰
پایان:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۷:۰۰
کارسنجی و ارتقای بهره وری در صنعت
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرج دانشگاه آزاد کرج دانشکده فنی سالن شهید چمران