رویداد به پایان رسیده است!
پنجاه و هفتمین همفکر کرمان در تاریخچهارشنبه ۶ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پنجاه و هفتمین همفکر کرمان

شروع:
چهارشنبه ۶ دی ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۶ دی ۹۶ ۱۷:۰۰
پنجاه و هفتمین همفکر کرمان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرمان خیابان جهاد، کوچه 48، سمت چپ، درب اول، واحد 1، شرکت راهکارهای پایدار آبان