کارآفرین شو - ترکیه 2019

شروع رویداد
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۴:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / شبکه سازی
اضافه به تقویم
کارآفرین شو - ترکیه 2019
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۵۵۹۷۳۰۵۰
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران کشور ترکیه، شهر قونیه، دانشگاه سلجوق