رویداد به پایان رسیده است!
Lab on chip در تاریخ پنج‌شنبه ۱۶ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

Lab on chip

شروع:
پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۹۷ ۱۵:۰۰
مکان: تهران
Lab on chip
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات


محل کارگاه:سمعی بصری ۱
مدرس:مهندس عبدالرحیم زاده
رزومه مدرس: ورودی‌ 92 مکانیک شریف
96 ارشد مکانیک تبدیل انرژی
عضو آزمایشگاه میکرونانوسیستم شریف
تز ارشد در مورد بایومیکروفلوییدیک
محتوا ی کارگاه: مقدمات و معرفی پلتفرم های ماکروفلوییدیک
کاربرد های ماکروفلوییدیک (پزشکی و ...)

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
زمان برگزاری(۹۷/۱۲/۱۶)۹:۰۰۱۶:۰۰

آدرس:تهران خیابان آزادی_دانشگاه صنعتی شریف_دانشکده مکانیک_سمعی بصری ۱