بازدید از شرکت لجور

شروع رویداد
شنبه ۱۶ آبان ۹۴ ۰۸:۳۰
پایان رویداد
شنبه ۱۶ آبان ۹۴ ۱۲:۳۰
مکان رویداداراک
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
بازدید از شرکت لجور
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

بازدید از شرکت لجور برای شرکت کنندگان در اولین رویداد استارتاپ گرایند اراک در نظر گرفته شده است.

آدرس:اراک اراک، کیلومتر 7 جاده تهران،خیابان تلاش، شرکت لجور