رویداد به پایان رسیده است!
تفکر سیستمی در خانواده: در جستجوی معنای زندگی در تاریخدوشنبه ۹ امردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تفکر سیستمی در خانواده: در جستجوی معنای زندگی

شروع:
دوشنبه ۹ مرداد ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۹ مرداد ۹۶ ۱۹:۰۰
تفکر سیستمی در خانواده: در جستجوی معنای زندگی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان انجمن فارغ التحصیلان