رویداد به پایان رسیده است!
تفکر سیستمی در سازمان در تاریخ پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تفکر سیستمی در سازمان

شروع:
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۷ ۱۹:۰۰
تفکر سیستمی در سازمان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

محمدعلی اسماعیل زاده اصل

محمدعلی اسماعیل زاده اصل

عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه صنعتی شریف

عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیات اجرایی انجمن فارغ التحصیلان شریف
عضو شورای تفکر و حکمت در دفتر تالیف کتب درسی

زمان‌بندی

روز اول
روز دوم
عنوانشروعپایان
خوش‌آمدگویی و ثبت حضور۸:۳۰۹:۰۰
مبانی تفکر سیستمی۹:۰۰۱۳:۰۰
استراحت۱۳:۰۰۱۵:۰۰
مهارت‌های فکری برای تفکر سیستمی۱۵:۰۰۱۹:۰۰
عنوانشروعپایان
خوش‌آمدگویی و ثبت حضور۸:۳۰۹:۰۰
ابزارهای تفکر سیستمی۹:۰۰۱۳:۰۰
استراحت۱۳:۰۰۱۵:۰۰
الگوهای تفکر سیستمی۱۵:۰۰۱۹:۰۰

مهارت‌های تفکر سیستمی

افرادی که مهارت‌های فکری بهتری دارند، تصمیم های با کیفیت‌تری می‌گیرند و زندگی بهتری برای خودشان و دیگران می‌سازند. مهارت‌های فکری آموختنی هستند و می توانیم با آموزش، تمرین و ممارست، این مهارت‌ها را تقویت کنیم. در این دوره مهمترین مهارت‌های فکری موثر بر تصمیمات افراد در سازمان‌ها را مورد توجه قرار خواهیم داد.

تفکر در طول زمان به روند های تاریخی متغیرهای موثر در تصمیم توجه می‌کند و به تصمیم گیرنده یادآور می‌شود که مسیر اصلاح نیاز به سرمایه گذاری دارد و معمولا قبل از اینکه اقدامات اصلاحی وضعیت را بهتر کنند، با وضعیتی بدتر از وضع موجود مواجه خواهیم بود.

تفکر حلقه بسته به پیامدهای ناشی از راه حل‌ها توجه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه حلقه‌های رشد دهنده و کنترل کننده می‌توانند به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت سیستم‌ها به کار گرفته شوند.

تفکر ساختار به عنوان علت به درونزا بودن رفتار سیستم ها توجه می کند، مسوولیت را به گردن تصمیم گیرندگان درون سیستم می‌گذارد، و نشان می‌دهد که چگونه ما خودمان باعث بروز مشکلات هستیم.

تفکر کل نگر به موقعیت فرد تصمیم گیر در حل مساله توجه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه تصمیم گیرنده های مختلف در مواجهه با یک مساله باید به متغیرها و سطح جزییات متفاوتی برای تصمیم گیری توجه کنند.

تفکر عملیاتی به چگونگیها توجه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه متغیرهای مخزن و نرخ در تعامل با یکدیگر، رفتار سیستم را ایجاد می‌کنند و چگونه می‌توانیم با گذر از روابط همزمانی به روابط علت و معلولی، و از تفکر عامل محور به روابط مشخص متغیرهای مخزن و نرخ، شناخت بهتری نسبت به سیستم‌ها و تغییرات آنها داشته باشیم.

ابزارهای تفکر سیستمی

زبان محاوره‌ای برای بیان پیچیدگی‌های دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم و برای فهم مشترک مسایلی که با آنها مواجه هستیم کارآمد نیست. نمودارهای سیستمی، زبانی برای ساده‌سازی پیچیدگی‌های دنیای واقع هستند. این نمودارها به ما کمک میکنند فهم بهتری از مسایل پیدا کنیم، شناختی که از موضوعات داریم را به زبان سادهای نشان دهیم، و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

الگوهای تفکر سیستمی

بسیاری از مشکلات امروز ما ناشی از راه‌حل‌های گذشته هستند. راه‌حل‌هایی که عواقب ناخواسته و نادانسته‌ای به همراه داشته‌اند. متخصصان تفکر سیستمی با مطالعه مسایل معمول در سازمان‌ها، الگوهای ساختاری‌ای معرفی کرده‌اند که به تشریح این اشتباهات و بیان راهکارهای مقابله با آنها می‌پردازند.

آدرس:تهران تهران، دانشگاه صنعتی شریف