سمینار بررسی آخرین تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم | مشهد

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲۳ آبان ۹۶ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۳ آبان ۹۶ ۱۸:۰۰
مکان رویدادمشهد
موضوع رویدادمالی / حسابداری
اضافه به تقویم
سمینار بررسی آخرین تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم | مشهد
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۸۱۰۲۲۸۸۸
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر سمینار

آدرس:مشهد بلوار وکیل آباد، نبش خیابان صیاد شیرازی، هتل پارس