استراتژی های بازاریابی چندرسانه ای برای عرضه محصولات و خدمات جدید

شروع رویداد
دوشنبه ۱۳ دی ۹۵ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۳ دی ۹۵ ۱۶:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / مارکتینگ
اضافه به تقویم
استراتژی های بازاریابی چندرسانه ای برای عرضه محصولات و خدمات جدید
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰، ۰۲-۸۸۶۲۸۹۴۵، ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۳۶
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان به همراهموسسه عالـــی آموزش و پژوهــــش، مدیـــــریتو برنامه ریــــــــــــزی برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

استراتژی های بازاریابی چندرسانه ای برای عرضه محصولات و خدمات جدید

  

با حضور

VAHIDEH SADAT ABEDI,   Assistant Professor,Mihaylo College of, Business and Economics,California State University, Fullerton

 

 مدت و زمان بندی:

دوشنـــبه 13 دی 1395
ســاعت 14 الــــــی 16

 

آدرس محل برگزاری:

تهران- ضلع شمالي كاخ نياوران- (جمال آباد)- خ شهيد مختارعسگري پلاك 6، موسسه عالـــی آموزش و پژوهــــش، مدیـــــریت و برنامه ریــــــــــــزی 

 

آدرس:تهران دانشـــــــــکده مهندســــــــــی کامپیوتر دانشـــــــــگاه صنعتی امیرکبیــــــــــر

موقعیت جغرافیایی رویداد