رویداد به پایان رسیده است!
همایش دانش آموزی در تاریخسه‌شنبه ۲۳ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همایش دانش آموزی

شروع:
چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۴ ۰۰:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۳ تیر ۹۴ ۰۰:۰۰
همایش دانش آموزی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

همایش علمی دانش آموز علوم پایه