رویداد به پایان رسیده است!
MATLAB مقدماتي (به مدت ۳۲ ساعت) در تاریخ دوشنبه ۱۸ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

MATLAB مقدماتي (به مدت ۳۲ ساعت)

شروع:
دوشنبه ۱۰ تیر ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۸ شهریور ۹۸ ۱۷:۰۰
MATLAB مقدماتي (به مدت ۳۲ ساعت)
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

مباحث دوره


مبحث اول:

·         معرفی معماری و انواع پنچره­های MATLAB

·         تعریف انواع متغیرهای داخلی، بردارها و ماتریس­های حقیقی و مختلط و پردازش روی آنها

·         آشنایی با انواع توابع ریاضی و محاسباتی

·         معرفی انواع توابع منطقی و تغییر مبنا

·         عملگرهای رابطه­ای

·         معرفی متغیرهای کلاس­ سلول

 مبحث دوم: معرفی m-file و اصول تابع نویسی

مبحث سوم: ترسیم­های گرافیکی در MATLAB

·         آشنایی با انواع دستورات گرافیکی دو بعدی: plot، stem، bar، barh،histogram، pie، staires، polar و  plotyy

·         ویرایش نمودارهای دو بعدی

·         آشنایی با انواع دستورات گرافیکی سه بعدی

·         رسم چند نمودار در یک صفحه

·         ترسیم ماتریسی چندین نمودار

مبحث چهارم: اصول برنامه­نویسی

·         انواع ساختارهای شرطی if-end

·         ساختار switch

·         حلقه تکرار for-end

·         حلقه تکرا رwhile-end

·         کاربرد دستورات  break & continue

مبحث پنجم:

·         حد، مشتق مرتبه n ام و انتگرال (معین و نامعین)

·         بسط­های تیلور و مکلورن

·         حل انواع معادلات جبری خطی و غیرخطی

·         حل انواع دستگاه معادلات جبری خطی و غیرخطی

·         حل انواع معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی

·         تبدیل فوریه و تبدیل فوریه وارون

·         تبدیل لاپلاس و تبدیل لاپلاس معکوس

مدرس دوره

دكتر آويد آوخ
دكتر آويد آوخ
هيات علمي دانشكده مهندسي برق- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

زمان دوره


 اين دوره به طول 32 ساعت از تاريخ  10 تير ماه  تا 18 شهريورماه 1398  در روزهاي دوشنبه از ساعت 14-17 برگزار مي گردد.

آدرس: اصفهان خیابان شریعتی شرقي، بعد از بیمارستان شریعتی، روبروی بن‌بست فیروزي، پلاک ١٢+١، مركز آموزش هاي تخصصي و كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد