رویداد به پایان رسیده است!
MATLAB مقدماتي (به مدت ۳۲ ساعت) در تاریخ دوشنبه ۱۸ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
دوشنبه ۱۰ تیر

MATLAB مقدماتي (به مدت ۳۲ ساعت)

  • رایگان
  • اصفهان
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

مباحث دوره


مبحث اول:

·         معرفی معماری و انواع پنچره­های MATLAB

·         تعریف انواع متغیرهای داخلی، بردارها و ماتریس­های حقیقی و مختلط و پردازش روی آنها

·         آشنایی با انواع توابع ریاضی و محاسباتی

·         معرفی انواع توابع منطقی و تغییر مبنا

·         عملگرهای رابطه­ای

·         معرفی متغیرهای کلاس­ سلول

 مبحث دوم: معرفی m-file و اصول تابع نویسی

مبحث سوم: ترسیم­های گرافیکی در MATLAB

·         آشنایی با انواع دستورات گرافیکی دو بعدی: plot، stem، bar، barh،histogram، pie، staires، polar و  plotyy

·         ویرایش نمودارهای دو بعدی

·         آشنایی با انواع دستورات گرافیکی سه بعدی

·         رسم چند نمودار در یک صفحه

·         ترسیم ماتریسی چندین نمودار

مبحث چهارم: اصول برنامه­نویسی

·         انواع ساختارهای شرطی if-end

·         ساختار switch

·         حلقه تکرار for-end

·         حلقه تکرا رwhile-end

·         کاربرد دستورات  break & continue

مبحث پنجم:

·         حد، مشتق مرتبه n ام و انتگرال (معین و نامعین)

·         بسط­های تیلور و مکلورن

·         حل انواع معادلات جبری خطی و غیرخطی

·         حل انواع دستگاه معادلات جبری خطی و غیرخطی

·         حل انواع معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی

·         تبدیل فوریه و تبدیل فوریه وارون

·         تبدیل لاپلاس و تبدیل لاپلاس معکوس

مدرس دوره

دكتر آويد آوخ
دكتر آويد آوخ
هيات علمي دانشكده مهندسي برق- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

زمان دوره


 اين دوره به طول 32 ساعت از تاريخ  10 تير ماه  تا 18 شهريورماه 1398  در روزهاي دوشنبه از ساعت 14-17 برگزار مي گردد.

آدرس: اصفهان خیابان شریعتی شرقي، بعد از بیمارستان شریعتی، روبروی بن‌بست فیروزي، پلاک ١٢+١، مركز آموزش هاي تخصصي و كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد