متلب برای رشته های تجربی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
محمدعلی سنجری
۱۴
دنبال کننده
۲
کل رویدادها

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران...