کلاس 80 ساعته انتقال جرم و عملیات کنکور ارشد- مدرس: دکتر امید بابایی

شروع رویداد
شنبه ۶ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۳۰ فروردین ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتحصیلی / کنکور
اضافه به تقویم
کلاس 80 ساعته انتقال جرم و عملیات کنکور ارشد- مدرس: دکتر امید بابایی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۹۲۰۵۸۲۵۴
گزارش

آدرس:تهران دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز