رویداد به پایان رسیده است!
دنیای بدون استرس (گپ و گفت دانشکده مواد) در تاریخ شنبه ۳۱ فروردین به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دنیای بدون استرس (گپ و گفت دانشکده مواد)

شروع:
شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ ۱۸:۳۰
دنیای بدون استرس (گپ و گفت دانشکده مواد)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


آدرس: تهران دانشگاه شریف- دانشکده مواد- سالن گلستانه